2007 m. darbo dienų koeficientai

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-340 patvirtinti 2007 m. metiniai darbo dienų koeficientai bei metinis vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičius.

Metiniai darbo dienų koeficientai:

  • penkių darbo dienų savaitei – 0,7;
  • šešių darbo dienų savaitei – 0,85.

Metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius:

  • penkių darbo dienų savaitei – 20,7 darbo dienos;
  • šešių darbo dienų savaitei – 25 darbo dienos.

Metinis vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius:

  • penkių darbo dienų savaitei – 164,75 darbo valandos;
  • šešių darbo dienų savaitei – 165,4 darbo valandos.