Euro privalumai verslui

Įvedus eurą Lietuvoje, verslininkai galės naudotis visais bendros valiutos privalumais:

 • neliks lito ir euro kurso kitimo rizikos, todėl nebus poreikio draustis nuo šios rizikos, kas leis sumažinti ilgalaikes ir trumpalaikes palūkanų normas, todėl tikėtina, kad paskolos atpigs;
 • nebebus pinigų keitimo išlaidų;
 • atsiskaitymai su užsienio partneriais taps paprastesni, greitesni, be to ir pigesni, nes tarptautiniai pinigų pervedimai kainuos mažiau;
 • bus lengviau palyginti kainas, todėl bus skatinama sveika konkurencija ir stabdomas kainų kilimas;
 • suaktyvės prekybiniai ryšiai su euro zonos valstybėmis;
 • padidės šalies patrauklumas investicijoms ir kt.

Atsižvelgiant į tai, valdyti verslą po euro įvedimo taps paprasčiau ir pigiau.

Pokyčiai dėl euro įvedimo

Nacionalinis euro įvedimo planas ir kiti Lietuvos bei ES teisės aktai nustato tam tikrus reikalavimus, kurių turės laikytis verslininkai ir kiti asmenys nuo euro įvedimo dienos:

 • Asmenys, parduodantys prekes (teikiantys paslaugas), kainas eurais ir litais turės nurodyti ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų iki euro įvedimo dienos ir 60 kalendorinių dienų įvedus eurą.
 • Prekybos organizacijoms reikės apmokyti personalą dirbti dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu ir atpažinti eurus. Lietuvos bankas, esant poreikiui, organizuos prekybos įmonių pardavėjų mokymą.
 • Prekybos įmonėms bus siūloma priimti Geros verslo praktikos (valios) kodeksą, pagal kurį skatinama:

          – iš pirkėjų priimti litus ir duoti grąžą tik eurais per visą valiutos keitimo laikotarpį;
          – organizuoti patogų kainų litais ir eurais nurodymą klientui ir pan.

 • Dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu kasos kvituose pagal galimybes bus nurodoma suma litais ir eurais.
 • Mokesčių mokėtojams mokesčių deklaracijose mokėtinas (grąžintinas) sumas bus galima nurodyti tik eurais. Permokėtos sumos bus grąžinamos taip pat tik eurais.
 • Ūkinių įvykių ir operacijų apskaita tvarkoma eurais. Sąskaitos arba sąskaitos faktūros turės būti išrašomos eurais. Euro įvedimo dieną balansinių sąskaitų likučiai bus įvertinti eurais, o finansinę atskaitomybę po euro įvedimo dienos reikės parengti eurais.
 • Vertybiniai popieriai ir indėliai sąskaitose bus neatlyginamai perskaičiuojami į eurus.
 • Verslo subjektų išlaidos, susijusios su pasirengimu ir euro įvedimu, nebus kompensuojamos iš valstybės biudžeto ir Lietuvos banko lėšų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos bankas siūlo verslininkams iš anksto numatyti svarbiausius pasirengimo pinigų keitimui ir euro įvedimui uždavinius atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, paskirti už tai atsakingus asmenis (tai ypač svarbu didesnėse įmonėse), stebėti Lietuvos banko ir kitų institucijų pranešimus šiais klausimais. Svarbu yra tinkamai planuoti šią veiklą, iš anksto parengti apskaitos ir kitas informacines sistemas, kad prieš pat euro įvedimą nepritrūktų išteklių tai sutvarkyti, peržiūrėti sutartis ir pakeisti nuorodas jose į palūkanų normas (palūkanų normų VILIBOR ir EURIBOR). Verta turėti galvoje, kad įvedus eurą pasikeis apskaita, atskaitomybė, iš litų į eurus bus perskaičiuoti mokesčiai, akcijos, pajai, skolos vertybiniai popieriai. Pirmomis euro įvedimo dienomis numatomas didesnis personalo apkrovimas, kai kuriose institucijose gali reikėti daugiau darbuotojų (ypač bankuose, prekybos įmonėse).