Fiziniai asmenys, norėdami verstis ūkine komercine veikla neįregistravę įmonės, gali užsiimti individualia veikla. Tokią teisę numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) individualia veikla vadinama savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Tai:

  • savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, (baldų gamintojai, statybininkai, remontininkai, prekeiviai ir pan.);
  • savarankiška kūryba (dailininkai, rašytojai ir pan.), profesinė (advokatai, notarai, teismo antstoliai, gydytojai ir pan.);
  • sporto (sportininko rengimosi varžyboms ir dalyvavimo varžybose) veikla;
  • atlikėjo (aktoriaus, dainininko, muzikanto ir pan. rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame pasirodyme) veikla.

Individualiai veiklai būdingi du požymiai:

  1. Tęstinumas – gyventojo sudaromiems sandoriams paprastai būdingas tam tikras tęstinumas, atsikartojamumas. Atsitiktiniai sandoriai, kuriuose nėra “verslininkiškumo” elementų, nereikš individualios veiklos vykdymo.
  2. Savarankiškumas. Gyventojo veikla yra  savarankiška, kai jo santykiuose su kita sandorio puse nėra darbo santykiams būdingų požymių – susitarimo dėl darbo vietos, atostogų, darbo laiko ir kt. Gyventojas nėra pavaldus įmonės vidinei tvarkai, vadovui. Jis pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia veiklos išlaidas ir kt.
    Šiomis savybėmis individuali veikla skiriasi nuo veiklos, pagrįstos darbo santykiais.

Gyventojas turi galimybę pasirinkti:

  • užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo, ir apie tai informuoti mokesčių administratorių;
  • arba vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

Tačiau ne kiekviena individualia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Vienas esminių skirtumų tarp šių dviejų individualios veiklos rūšių – įsigijus verslo liudijimą yra iš anksto sumokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Tuo tarpu, užsiimant individualia veikla be verslo liudijimo, pajamų mokestis mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (gyventojui pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaravus visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį).

Individuali veikla, vykdoma neįsigijus verslo liudijimo

Individuali veikla pagal verslo liudijimą