Bekontaktė kortelė – elektroninė bilietų kortelė, nereikalaujanti tiesioginio kontakto su nuskaitymo (nuskaitymo ir įrašymo) įrenginiu, norint iš jos nuskaityti (ir/ar įrašyti) informaciją. Kortelę reikia priartinti prie įrenginio.

Bluetooth technologija – bevielio lokalaus ryšio technologija. Ji suteikia galimybes apsikeisti informacija tarp skirtingų įrenginių. Tokių įrenginių pavyzdžiai yra telefonas, kompiuteris, spausdintuvas. Ryšiui užmegzti naudojamas saugus nedidelio atstumo radijo dažnis.

Domenas – aukščiausiasis interneto vardų hierarchijos lygmuo. Domenas išreiškia kraštinę dešiniąją interneto adreso dalį.

Elektroninė komercija (e. komercija) – komercinių operacijų vykdymas, naudojant informacines technologijas pelnui siekti.

Elektroninis verslas (e. verslas) – tai verslo procesų vykdymas, naudojant informacines technologijas.

Elektroninių kortelių lojalumo sistema –  sistema, naudojama naujiems klientams pritraukti ir esamiems išlaikyti, kurios pagrindinis elementas yra elektroninė kortelė. Naudodamiesi tokia kortele klientai gauna įvairių nuolaidų, dovanų ar lojalumo taškų. 

GPS (angl. Global Positioning System) – tai yra palydovinė radionavigacinė sistema, suteikianti informaciją apie objektų padėtį erdvėje, jų judėjimo greitį, kryptį ir įveiktą atstumą, atstumus iki pasirinktų taškų, apie tikslų vietos laiką duotu momentu, geografinius duotos vietovės saulėtekio/saulėlydžio laikus, mėnulio fazes.

HTTPS – prieigos prie interneto resursų schema (protokolas), besiskirianti nuo HTTP schemos tuo, kad turi papildomas saugias informacijos perdavimo priemones. Ši schema naudojama saugiai prieiti prie interneto išteklių, reikalaujančių specialios apsaugos, pavyzdžiui internetinėje bankininkystėje.

Informacinės telekomunikacinės technologijos – skaitmeninės informacijos (duomenų) valdymo ir apdorojimo technologijos, apimančios telekomunikacijas, kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitas aukštąsias gamybos ir valdymo technologijas.

IP adresas – kompiuterio adresas TCP/IP tinkle. Jį turi kiekvienas kompiuteris, prijungtas prie interneto. Klientas turi pastovų IP adresą arba laikiną, jam duodamą kiekvieną kartą, kai jis prisijungia prie tinklo (pvz., per modemą). IP adresą sudaro keturi taškais skiriami skaičiai, pvz., 204.171.64.2.

IRC (angl. Infrared Remote Control) technologija nuotolinio valdymo technologija, kai informacija perduodama infraraudonaisiais spinduliais. Dažniausiai ji naudojama esant nedideliems atstumams tarp įrenginių (iki 1 m).  Siųstuvas ir imtuvas turi būti tiesioginiame matomume.

Kontaktinė kortelė – kortelė, reikalaujanti fizinio kontakto su informacijos nuskaitymo įrenginiu, norint informaciją nuskaityti/įrašyti.

Kortelės identifikacinis numeris (ID) – į kortelę įrašytas unikalus numeris,  identifikuojantis kortelę. Šis identifikacinis numeris paprastai naudojamas ir identifikuoti informaciją apie kortelę, saugomą kortelę aptarnaujančioje informacinėje sistemoje.

NFC (angl. Near Field Communication) technologija – artimo ryšio komunikacijos technologija. Ryšio sistema veikia nedideliu atstumu – iki 10 cm. Šios sistemos pagrindinis privalumas – ryšys užmezgamas tik tarp dviejų įrenginių ir jis yra saugus.

Oracle programinė įranga – viena iš geriausiai vertinamų duomenų bazių valdymo sistemų, sukurtų Oracle korporacijos. Ši korporacija taip pat specializuojasi kuriant ir diegiant inovatyvius verslo valdymo sprendimus.

Parametrizavimas – tam tikrų reikšmių priskyrimas sistemos kintamiems dydžiams.

Portalas – tai svetainė internete, kurios pagrindą sudaro nuorodos į kitas interneto svetaines.

Programinė įranga – kompiuterio programos, procedūros, taisyklės ir tam tikri su sistemos eksploatavimu susiję dokumentai.

Serveris – įrenginys (dažniausiai kompiuteris ar jų grupė su įdiegta programine įranga), skirtas informacijos pateikimui ir saugojimui.

SSL – informacijos perdavimo protokolas, leidžiantis saugiai perduoti informaciją internetu.

Techninė įranga – kompiuterių technikos priemonių visuma – kompiuteris, išoriniai įrenginiai, ryšio linijos ir kt. duomenims automatizuotai apdoroti.

Transakcija – tai tam tikra operacijų grupė, atliekama kaip vienetas tarp atskirų informacinių sistemų arba tos pačios informacinės sistemos viduje.

Ugniasienė – skaitmeninis barjeras, sukurtas tam, kad būtų išvengta neleistino prisijungimo prie informacinės sistemos, esančios tinkle.

Vartotojo autorizavimas – teisių gauti informaciją, paslaugą ar priėjimą prie informacijos šaltinių suteikimas vartotojui. Autorizuojant patikrinama, ar vartotojas yra registruotas sistemoje, o vėliau patikrinama, kokias teises turi tas vartotojas.