1 žingsnis. Suformuokite tikslią e. verslo koncepciją
Kaip ir tradiciniame versle, gera verslo idėja yra būtinas sėkmingo verslo komponentas. Prieš pradedant e. verslą, patartina įvertinti, ar idėja gera, ar pasiteisins ir ar atneš Jums sėkmę. Bet kokiu atveju, idėja turi būti konkreti ir turi konkrečiai atsakyti į klausimą: Kaip bus uždirbami pinigai?

2 žingsnis. Ištirkite aplinką
Aplinkos analizė padeda atsakyti į du esminius klausimus: Ar pasirinkta verslo koncepcija yra reali ir gali būti pelninga? ir Kaip ir kokiais būdais ją tikslingiausia įgyvendinti?. 

Analizuodami aplinką, Jūs turite išsiaiškinti, ar turite savo e. verslo idėjai konkurentų ?

Jei taip:
• Ar konkurentų produktas rinkoje yra paklausus?
• Ar Jūsų produkto kainos bus konkurencingos?
• Kuo konkurentų sprendimai yra pranašesni ir kuo prastesni už Jūsų?
• Kokios konkurentų finansinės galimybės?
• Ar galima konkurentus paversti partneriais?
• Ar daug lėšų konkurentai skiria produkto reklamai?
• Kokiomis priemonėmis reklamuojamas produktas?
• Kas yra konkurentų produktų vartotojai?
• Ar konkurentai planuoja plėstis?
• Ar prognozuojamas produkto poreikio didėjimas ateityje?
Jei ne:
• Kodėl ši idėja dar nėra įgyvendinta (vartotojams to dar nereikia, technologiškai sunku tai įgyvendinti, reikia pernelyg didelių investicijų, nėra sukurtos tinkamos įstatyminės bazės ir pan.)?
• Kokia užsienio šalių patirtis?
• Ar prognozuojamas produkto poreikio didėjimas ateityje?
• Ar buvo įmonių, kurios pradėjo tokį verslą, bet vėliau nutraukė veiklą? Jei taip, kodėl taip įvyko?
• Ar Jūsų e. verslo idėjos įgyvendinimas yra remiamas valstybės?
• Ar galiojantys įstatymai užtikrina Jūsų naujojo verslo saugumą ir tęstinumą?
Gauti atsakymai Jums padės nustatyti savo vietą rinkoje.

3 žingsnis. Įvertinkite savo galimybes
Savo galimybių įvertinimas yra svarbus e. verslo planavimo etapas. Vertinant savo galimybes, būtina atsakyti į tokius kausimus:

a.Ar turite pakankamai finansinių išteklių e. verslo pradžiai? Reikia atsižvelgti į tai, jog pirmuosius keletą metų verslas greičiausiai neneš Jums pelno, o galbūt ir atvirkščiai – Jūs patirsite nuostolių, kuriuos reikės padengti. Įdiegta e. verslo sistema gali atsipirkti ne iš karto.

b.Ar turite pakankamai materialinių išteklių e. verslui vykdyti? Materialūs ištekliai apima: papildomą techninę ir programinę įrangą, vietą, kurioje techninė įranga bus sumontuota, taip pat patalpas darbuotojams, įgyvendinantiems e. verslo sistemą ir vykdantiems jos priežiūrą. 

c.Ar turite darbuotojų e. verslui administruoti ir vystyti? Darbuotojų kompetencijos poreikis priklauso nuo e. verslo sistemos sudėtingumo. Elementarios elektroninės parduotuvės administravimu (ne techniniu ar programiniu) gali užsiimti bet kuris trumpą mokymą išklausęs asmuo. Sudėtingos sistemos reikalauja aukštos kompetencijos darbuotojų. Norit įgyvendinti pastarąją sistemą, būtina iš anksto pasamdyti tinkamų darbuotojų.

4 žingsnis. Parenkite produkto patekimo į rinką ir populiarinimo strategiją
Produkto patekimo į rinką ir populiarinimo strategijos sukūrimas yra esminis e. verslo elementas (produktas elektroninė parduotuvė, elektroninis aukcionas, elektroninių kortelių sistema ir pan., siūlomos prekės ar teikiamos paslaugos). Produkto patekimo į rinką ir populiarinimo strategija turi atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus: 

• Koks bus produkto pavadinimas? E. verslo vartotojas šiek tiek skiriasi nuo tradicinio vartotojo. Elektroniniam vartotojui iš vienos vietos ir vienu metu yra pasiekiamos tūkstančiai elektroninių parduotuvių, todėl e. verslo steigėjui būtina save išskirti iš gausaus elektroninių komersantų būrio. Vienas iš būdų išsiskirti ir atkreipti dėmesį – skambus ir įsimintinas produkto pavadinimas. Pavadinimas nebūtinai turi būti susijęs su elektroninės svetainės turiniu, pvz., „Ebay nėra šifruojamas kaip internetinis aukcionas, Google kaip internetinės paieškos variklis. Todėl, kuriant interneto svetainės pavadinimą, svarbus jo įsimintinumas. Be to, svetainės pavadinimas turi sutapti su interneto svetainės adreso (domeno) pavadinimu.

• Kokiai tikslinei grupei skiriamas produktas? Kitais žodžiais tariant, kokius vartotojus įvairiomis rinkodaros priemonėmis labiausiai skatinsite pirkti produktą. Vartotojai gali būti skirstomi pagal pajamas, amžių, lytį, gyvenamąją vietą ir pan.

• Kokiais būdais bus populiarinamas produktas? Paprasčiausias interneto svetainės vardo populiarinimo būdas yra nuorodų apsikeitimas su kitomis internetinėmis svetainėmis. Pvz., Jūs įdedate į savo elektroninės parduotuvės pagrindinį puslapį kitos nekonkuruojančios įmonės interneto svetainės nuorodą, o pastaroji tą patį padaro savo svetainėje. Apsikeitimo nuorodomis sąlygos – susitarimo reikalas. Kita veiksminga priemonė interneto svetainės vardo populiarinimas lygiagrečiai su įmonės vardu. Pvz., jei Jūs prekiaujate ne tik elektroninėje parduotuvėje, bet ir tradiciniu būdu, tai savo parduotuvės iškabose ir kitose reklaminėse priemonėse turi būti nurodytas ir elektroninės parduotuvės interneto adresas. Interneto svetainės vardo populiarinimas galimas visomis tradicinėmis priemonėmis, kaip ir bet kokio produkto, t.y. per televiziją, radiją, spaudą ir t.t. Tačiau, prieš pasirenkant reklamos būdus, reikia tiksliai išsiaiškinti, kas yra Jūsų produkto vartotojas, ir produktą reklamuoti tokiomis priemonėmis, kurios šią grupę pasiektų. 

• Kiek lėšų bus skiriama konkrečioms rinkodaros priemonėms įgyvendinti? Reklamos biudžeto nustatymas yra labai svarbus, nes nuo to priklausys Jūsų pasirinktų reklamos priemonių taikymo apimtys. Rinkodaros priemonių įgyvendinimui tradiciškai skiriama nuo 5 iki 10 % metinių pajamų. Produkto įvedimo į rinką kaštai turi būti didesni.
Rinkodaros strategijos sukūrimas, be abejo, negali būti vienkartinis veiksmas, ši strategija turi būti nuolat peržiūrima ir tobulinama.

5 žingsnis. Įregistruokite internetinio puslapio adresą (domeną)
Registruojant interneto svetainės pavadinimą (domeną), reikšmingas yra jo įsimintinumas vartotojui ir tapatumas su Jūsų siūlomo produkto pavadinimu. Todėl labai svarbus yra savalaikis pavadinimo rezervavimas ir registravimas, siekiant išvengti nemalonių netikėtumų, kai Jūsų norimas pavadinimas jau anksčiau rezervuotas kito asmens.

Domenų pirkimas ir perpardavinėjimas yra atskira verslo rūšis, kuri tampa vis populiaresnė ir Lietuvoje. Tikslinga nusipirkti keletą susijusių ar panašių domenų ir suprogramuoti, kad kiti domenai nukreiptų vartotoją į pagrindinę interneto svetainę. Taip pat derėtų nusipirkti pavadinimą su visomis galimomis galūnėmis (.lt, .eu, .com, .net), jei manote, kad tai tikslinga. Vieno domeno registravimo standartinė kaina yra 80 Lt (be PVM). Į šią sumą įeina ir domeno metiniai administravimo kaštai. Domeno pratęsimo metams mokestis – taip pat apie 80 Lt (be PVM). Domeno registravimo paslaugas teikiančių įmonių kontaktinius duomenis rasite čia.

6 žingsnis. Nusipirkite ar išsinuomokite reikiamą techninę ir programinę įrangą
Pradedant e. verslą, jo aptarnavimui būtina įsigyti ar nuomotis papildomą techninę ir programinę įrangą. Nepatartina naudoti tą pačią įrangą, kuri jau yra naudojama kitiems tikslams. Kai kuriais atvejais efektyviau yra nuomotis įrangą nei ją pirkti. Techninės įrangos poreikis gali būti įvairus, priklausomai nuo pasirinkto e. verslo sistemos sudėtingumo. Elektroninei parduotuvei sukurti reikalingos bazinės techninės įrangos kaina yra iki 10 tūkst. Lt. Būtiniausia elektroninei parduotuvei įranga yra 2 asmeniniai kompiuteriai, kurių vienas skirtas darbui, kitas – duomenų serverio funkcijoms atlikti, skaitmeninis fotoaparatas, spausdintuvas, skeneris. Įmonių, prekiaujančių kompiuterine technine įranga, kontaktinius duomenis rasite čia.
   
Interneto svetainės sukūrimas kainuoja nuo 2 iki 10 tūkst. Lt,  priklausomai nuo norimos interneto svetainės sudėtingumo, technologijų, užsakovo pageidavimų bei vykdytojo reputacijos. Įmonių, kuriančių interneto svetaines, kontaktinius duomenis galite rasite čia.

Elektroninių parduotuvių programinės įrangos kūrimas pagal užsakymą kainuoja nuo 3 iki 20 tūkst. Lt, priklausomai nuo norimos elektroninės parduotuvės sudėtingumo, sąsajų su įvairiomis informacinėmis sistemomis skaičiaus, naudojamų technologijų. Kuriant sudėtingesnes sistemas, būtina daug dėmesio skirti duomenų saugumui užtikrinti. Įmonių, teikiančių tokias paslaugas, kontaktinius duomenis rasite čia.

Standartinės elektroninės parduotuvės programinės įrangos (t.y. kai perkama jau paruošta programinė įranga) kaina svyruoja nuo 3 iki 17 tūkst. Lt, priklausomai nuo papildomų modulių skaičiaus. Įmonių, prekiaujančių standartine elektroninių parduotuvių programine įranga, kontaktinius duomenis galite rasti čia.

7 žingsnis. Susiraskite tinkamus partnerius
Jūsų partneriais, kuriant ir įgyvendinant e. verslą, gali būti: 

a.Bankai (sąskaitų, į kurias pirkėjai galės pervesti pinigus už prekes ar paslaugas, atidarymas). Lietuvos komercinių bankų kontaktinius duomenis galite rasti čia.

b.Elektroninės mokėjimo sistemos paslaugų teikėjai. Vienu atveju tai gali būti bankai, turintys internetinės bankininkystės sistemas, kitu atveju įmonės, turinčios apskaitos ir/ar mokesčių paskirstymo centrą. Šiuo metu Lietuvoje kuriasi tokie centrai, kurie galės užtikrinti palyginti pigų elektroninį mokėjimą. Banko elektroninio mokėjimo kaštus dengia vartotojas. Pinigų pavedimo mokestis šiuo metu yra iki 3 Lt (vietiniams pavedimams).

c. Krovinių išvežiojimo įmonės (jei bus pardavinėjamos įvairios prekės internetu). Pristatymo kaina priklauso nuo siuntos svorio ir atstumo. Pvz., paslaugos kaina, siunčiant siuntinį iki 0,5 kg Lietuvos teritorijoje, svyruoja nuo 2,5 Lt iki 21 Lt. Krovinių pervežimo įmonių kontaktinius duomenis rasite čia.

d.Interneto tiekėjai, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir interneto svetainės aptarnavimo įmonės (pvz., techninės ir programinės įrangos priežiūra, programinės įrangos koregavimas, serverių nuoma, naudojimasis saugumo moduliais ir pan.). Programinės įrangos palaikymas ir priežiūra priklauso nuo jos pirkimo kainos. Programavimo ir priežiūros darbus atliekančių įmonių kontaktinius duomenis galite rasite čia.
Interneto ryšio kaina yra įvairi: nuo 24 Lt iki 200 Lt per mėnesį. Interneto ryšio kaina priklauso nuo vartotojų skaičiaus, teikiamo ryšio greičio. Interneto ryšio paslaugas teikiančių įmonių kontaktinius duomenis rasite čia.

e.Kitos įmonės (pvz., kitos internetinės svetainės, su kuriomis pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl apsikeitimo nuorodomis, reklamos kompanijos, konsultacinės įmonės). Sutarys su partneriais leidžia efektyviau planuoti išteklius bei prognozuoti rezultatus.

8 žingsnis. Priimkite reikiamus darbuotojus
Darbuotojų atranka ir priėmimu gali užsiimti tiek pati įmonė, tiek profesionali personalo atrankos įmonė. Jei nusprendėte įgyvendinti nesudėtingą e. verslo modelį (pvz., elektroninę parduotuvę), tai šiuo atveju aukštos kompetencijos darbuotojas nėra būtinas, nes pagrindinis darbas bus informacijos pateikimas į elektroninę parduotuvę ir puslapio priežiūra. Jei e. verslo modelis yra sudėtingas ir reikalauja itin operatyvaus reagavimo, tai būtini aukštesnės kvalifikacijos ir patirties turintys specialistai. Profesionalių personalo atrankos įmonių interneto svetainių adresus rasite čia.

9 žingsnis. Apdrauskite savo įrangą
Draudimo būtinybė priklauso nuo e. verslo rūšies. Drausti galite įrangą, darbo priemones, verslo operacijas. Draudimo įmonių paslaugų kainos apdraudžiant įrangą sudaro nuo 0,3% iki 1,2% įrangos vertės. Draudimo kompanijų kontaktinius duomenis rasite čia.

10 žingsnis. Tinkamai paruoškite savo galutinį produktą
Produktų paruošimo procedūra priklauso nuo pasirinkto e. verslo modelio specifikos. Norint įdiegti elementarią elektroninę parduotuvę, produkto paruošimas apima pačios elektroninės parduotuvės svetainės paruošimą bei informacijos apie prekes pateikimą joje.
Diegiant elektroninių kortelių sistemą, reikia suformatuoti korteles, perkelti tam tikrą informaciją į jas, išspausdinti atitinkamus tekstus ant jų. Kai kuriais atvejais elektroninių kortelių spausdinimas ir informacijos perkėlimas vyksta tik pasirašius sutartį su vartotoju dėl naudojimosi elektronine kortele, kadangi kortelė turi turėti vartotojo duomenis. Be to, reikia paruošti visas kortelių sistemos aptarnavimo procedūras (serverius, apskaitos, kortelių pakrovimo ir kontrolės programinę įrangą ir t.t.). Skirtingų e. verslo modelių įgyvendinimas reikalauja atitinkamų pasiruošimo darbų.

Sėkmingai įgyvendinę išvardytus žingsnius, galite pateikti sukurtą sistemą vartotojui ir pradėti savo e. verslą!