Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad įmonė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Licencijos

Kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai veiklos rūšiai Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita. Ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodiniai nurodymai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 274 “Dėl ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodinių nurodymų patvirtinimo”.

Licencijavimo taisyklėse nurodoma:

 • licencijuojama veikla;
 • licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai;
 • licencijai gauti reikalingi dokumentai;
 • pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai;
 • licencijų rūšys ir jų išdavimo sąlygos, pakartotinis licencijos išdavimas;
 • licencijos formos;
 • išduodamų licencijų registravimo tvarka;
 • atsisakymo išduoti licencijas atvejai;
 • licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas;
 • licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka;
 • licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka;
 • licencijavimo taisyklėse gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai bei sąlygos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sąlygos. Atsisakymas išduoti licenciją negali būti grindžiamas veiklos netikslingumu ir turi būti motyvuotas.

Licenciją gavusi įmonė privalo licencijuojamos veiklos priežiūros institucijai teikti ir leisti tikrinti licencijavimo taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis.

Licencijuojamas ūkinės komercinės veiklos sritis nustato atskiri įstatymai.

Atitinkamų veiklos rūšių licencijų išdavimo teisę turi skirtingos institucijos – ministerijos, savivaldybės, departamentai, inspekcijos ir kt. Jos teikia informaciją apie galiojančias licencijavimo taisykles bei jas reglamentuojančius teisės aktus, licencijų išdavimo tvarką ir pan.

Kazino licencija

Kaip ir daugumoje Europos šalių, Lietuvoje galioja įvairūs įstatymai, reglamentuojantys lošimų operatorius. Negalima tiesiog įkurti kazino, jam reikia licencijos – iš tikrųjų kelios licencijos. Lietuvos pareigūnai atliks kelis patikrinimus ir pareikalaus, kad įmonė turėtų kapitalo nuo 144 000 iki 1 158 000 eurų, atsižvelgiant į tai, kokio tipo licencijos kazino siekia.

Licencijuojamiems kazino galioja keli apribojimai. Fizinio kazino negalima atidaryti šalia mokyklų, kredito įstaigų, muziejų ar kitų viešųjų paslaugų. Internete kazino negali pasiūlyti jokių premijų, o reklama yra labai ribota.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos azartinių lošimų įstatymai yra labai ribojami, internete yra tik keletas lietuviškų licencijuotų kazino. Užsienio kazino yra užblokuoti, tačiau tai nėra labai efektyvu, o lietuviai įprastai žaidžia užsienio kazino.

Lietuvoje yra penki įstatymai, reglamentuojantys azartinius lošimus.

 • Įsakymas dėl reikalavimų nuotolinio lošimo įrenginiams.
 • Nutarimas dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo.
 • Nutarimas dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo.
 • Loterijų ir lošimo mokesčio įstatymas.
 • Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės.
 • Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite azartinių lošimų įstatymą.

Griežtas reguliavimas užtikrina kazino patikimumą.

Higienos pasas

Įmonė privalo turėti valstybės institucijų išduotus leidimus ir kitus dokumentus verstis tam tikra ūkine komercine veikla, jei to reikalauja įstatymai. Vienas iš tokių leidimų, kuriuos privalo įsigyti įmonė, vykdanti atitinkamą ūkinę komercinę veiklą, yra leidimas-higienos pasas. Leidimas-higienos pasas išduodamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-180 patvirtintas Leidimo-higienos paso išdavimo taisykles”.

Ūkinės komercinės veiklos, kuria versdamiesi įmonės ir asmenys privalo turėti leidimą-higienos pasą, sąrašą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-180 patvirtintas Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kuriomis versdamiesi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo turėti leidimą-higienos pasą, sąrašas.

Ūkinė komercinė veikla, kuria verstis reikia turėti leidimą-higienos pasą:

 1. Farmacinių preparatų ir vaistų gamyba;
 2. Kosmetikos gaminių gamyba;
 3. Farmacijos, vaistų ir vaistinių medžiagų, kosmetikos prekių didmeninė prekyba;
 4. Augalų apsaugos produktų prekyba;
 5. Kosmetikos gaminių ir medicininių prekių prekyba;
 6. Viešbučiai;
 7. Poilsio stovyklos, stovyklavimo aikštelės ir stovyklavimui skirti pastatai, svečių namai, viešbučio tipo kaimo gyvenamieji namai, jaunimo nakvynės namai, poilsio namai, vaikų poilsio stovyklos;
 8. Augalų apsaugos produktų sandėliavimo veikla;
 9. Informacijos perdavimas radijo ryšio sistemomis;
 10. Pradinis mokymas;
 11. Vidurinis mokymas;
 12. Aukštasis neuniversitetinis mokymas ir aukštasis universitetinis mokymas;
 13. Vairavimo mokymas, suaugusiųjų mokymas kursuose pagal atitinkamas programas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas;
 14. Žmonių sveikatos priežiūros veikla;
 15. Socialinė veikla, susijusi su apgyvendinimu;
 16. Kino teatrų veikla;
 17. Šokių, pramogų, koncertų salių, atrakcionų parkų veikla;
 18. Uždarų sporto įrenginių veikla, sporto mokyklų ir klubų veikla;
 19. Paplūdimių veikla;
 20. Skalbyklų, cheminio drabužių valymo, tekstilės ir kailių gaminių dažymo, kilimų ir kiliminių gaminių valymo, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, pirčių, saunų, soliariumų, masažo kabinetų, tatuiruočių kabinetų, sveikatingumo centrų, laidotuvių paslaugų ir biurų veikla;
 21. Ūkinė komercinė veikla gyvenamuosiuose namuose, išskyrus juridinius, finansinius, vertimų, projektavimo, redakcijų ir panašių įstaigų biurus, maisto tvarkymo subjektus.

Leidimus-higienos pasus išduoda apskričių visuomenės sveikatos centrai, kurių veiklą koordinuoja Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Kiti leidimai

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas nustato, kad energetikos veiklai gali būti nustatomos licencijos arba leidimai. Licencijuojamos veiklos rūšis nustato energetikos sektorių ir kiti įstatymai. Veiklos rūšių, kurioms reikalingas leidimas, sąrašą tvirtina Vyriausybė. Energetikos veikla be licencijos ar leidimo, jeigu jie yra nustatyti, draudžiama.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato, kad nevalstybinės švietimo įstaigos (įmonės) verstis mokymu, jeigu jį baigus išduodami valstybės pripažinti išsilavinimo pažymėjimai, gali tik turėdamos Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą leidimą.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas reglamentuoja statybos veiklą ir nustato, kad įmonės, rengiančios ypatingos svarbos statinių projektus bei statančios šiuos statinius, privalo turėti atestatus. Atestatus išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Lietuvos Respublikos audito įstatymas nustato, kad atlikti auditą gali įmonė, įrašyta į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą. Audito įmonių sąrašą tvarko Lietuvos auditorių rūmai.

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nustato, kad įmonė, besiverčianti turto ir verslo vertinimu, privalo turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę verstis turto vertinimo veikla. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas atlieka turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą, taip pat išduoda ir panaikina įmonių, atliekančių turto vertinimą, kvalifikacijos atestatus.