Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava:

 • pridėtinės vertės mokestis;
 • akcizai;
 • gyventojų pajamų mokestis;
 • nekilnojamo turto mokestis;
 • žemės mokestis;
 • mokestis už valstybinius gamtos išteklius;
 • naftos ir dujų išteklių mokestis;
 • mokestis už aplinkos teršimą;
 • konsulinis mokestis;
 • žyminis mokestis;
 • paveldimo turto mokestis;
 • privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • įmokos į Garantinį fondą;
 • valstybės rinkliava;
 • loterijų ir azartinių lošimų mokestis;
 • mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą;
 • valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 • pelno mokestis;
 • pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje;
 • gamybos mokestis cukraus sektoriuje;
 • muitai;
 • atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą;
 • mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;
 • socialinis mokestis;
 • cukraus pramonės restruktūrizavimo laikinasis mokestis;
 • papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) yra atsakinga už nurodytų mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Už muitų administravimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė. VMI yra centrinis mokesčių administratorius, o teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai. VMI pagrindiniai uždaviniai yra padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, įgyvendinti mokesčių įstatymus ir užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.

Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus bei fondus reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai. Išsamią informaciją apie VMI administruojamus mokesčius: teisės aktus, reglamentuojančius atitinkamus mokesčius bei jų administravimą; mokesčių komentarus ir paaiškinimus; mokesčio mokėtoją; mokesčio objektą; mokesčio tarifą; mokesčio apskaičiavimo reikalavimus; mokesčio sumokėjimo terminą bei informaciją apie mokesčių lengvatas ir kt. galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje. 

Valstybinio socialinio draudimo įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.