Juridinių asmenų likvidavimo procedūros

Nusprendus likviduoti juridinį asmenį, reikia atlikti eilę veiksmų ir procedūrų paskirti likvidatorių, pateikti mokesčių deklaracijas, atsiskaityti su biudžetais ir fondais bei kita. Nepaisant juridinio asmens teisinės formos, veiklos pobūdžio, deklaruotų pajamų, juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (JAR) procedūra yra visiems vienoda.

Informaciją apie tai, kokius veiksmus turi atlikti juridinis asmuo, kad apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) JAR tvarkytojui pateiktų pranešimą apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir fondais, rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtame leidinyje „Juridinių asmenų likvidavimo procedūros“.

JAR tvarkytojas išregistruoja juridinį asmenį iš JAR tik tuomet, kai yra užbaigtos kitos su juridinio asmens likvidavimu susijusios procedūros. Iki likvidavimo procedūrų užbaigimo likviduojamas juridinis asmuo turi AVMI pateikti mokesčių deklaracijas ir/arba kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus, įvykdyti mokestines prievoles, atlikti kitas teisės aktuose numatytas pareigas. Dėl juridinio asmens likvidavimo procedūrų galite kreiptis į AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įregistruota likviduojamo juridinio asmens buveinė, paskambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882.

Informacija apie juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo iš JAR procedūras ir pateiktinų dokumentų sąrašas skelbiami Registrų centro interneto tinklalapyje.

Verslo atstovų apklausa apie Lietuvos ekonomikos raidos tendencijas

VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras Ūkio ministerijos užsakymu įgyvendina taikomąjį mokslinio tyrimo darbą Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas. Siekiant efektyviai įgyvendinti tyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, atliekama verslo atstovų apklausa.

Maloniai prašome atsakyti į elektroninėje anketoje pateiktus klausimus.

Jūsų atsakymai bus panaudoti tobulinant valstybės strateginį planavimą, ES struktūrinių fondų panaudojimą, formuojant ekonomikos ir mokslo politiką.

Dėkojame už atsakymus! Ir kviečiame aplankyti Įžvalgos projekto interneto tinklalapį.

Ateities mobiliosios ir bevielės komunikacijos

Nuo 2000 m. Europos Komisija pradėjo kurti naujas Technologijų platformas. Technologijų platformų paskirtis mobilizuoti Europos verslo bei mokslo ir politikos gebėjimus, reikalingus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

E-mobility technologinė platforma priklauso naujų technologijų, kurių pagrindu visuomenės reikmėms kuriami masinio vartojimo daiktai ir paslaugos, kuriems būdingas sunkus įsitvirtinimas rinkoje, grupei. Nuo 2004 m. Europoje kuriama taip vadinama eMobility platforma.

Nacionalinės mobilių ir belaidžių komunikacijų technologinės platformos (MBK TP) nariai siekia Lietuvos mobilių ir belaidžių komunikacijų ekonominį sektorių įjungti į ES inovacinę ir ūkinę erdvę, skatinti šio sektoriaus konkurencingumą ir ekonominį augimą.

Nacionalinės MBK TP veiklą remia Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, o administruoja VšĮ KTU regioninis mokslo parkas.

Išsamesnę informaciją apie nacionalinę MBK TP galite rasti čia.