Mūsų straipsniai

Ką galite rasti čia

Mūsų svetainė skirta remti pradedančiųjų verslą. Jei norite atidaryti naują verslą, daugiau informacijos rasite čia.

Darbo santykiai

Darbo sutartis, kolektyviniai darbo santykiai, darbo laikas, poilsio laikas, invalidų įdarbinimas...

Skaityti daugiau

SVV politika

Žalioji knyga Verslininkystė Europoje, Europos mažųjų įmonių chartija, finansinių instrumentų panaudojimas...

Skaityti daugiau

Naudingos nuorodos

Interneto paslaugų teikėjai, logistikos kompanijos, elektroninės parduotuvės, bilietų rezervavimas...

Skaityti daugiau
image
image
image
image
Naujienos

Naujienos apie Lietuvos verslo pasaulį, įstatymus ir kitus teisės aktus

2007 m. darbo dienų koeficientai

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-340 patvirtinti 2007 m. metiniai darbo dienų koeficientai bei metinis vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičius.

Metiniai darbo dienų koeficientai:

  • penkių darbo dienų savaitei – 0,7;
  • šešių darbo dienų savaitei – 0,85.

Metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius:

  • penkių darbo dienų savaitei – 20,7 darbo dienos;
  • šešių darbo dienų savaitei – 25 darbo dienos.

Metinis vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius:

  • penkių darbo dienų savaitei – 164,75 darbo valandos;
  • šešių darbo dienų savaitei – 165,4 darbo valandos.
Juridinių asmenų likvidavimo procedūros

Nusprendus likviduoti juridinį asmenį, reikia atlikti eilę veiksmų ir procedūrų paskirti likvidatorių, pateikti mokesčių deklaracijas, atsiskaityti su biudžetais ir fondais bei kita. Nepaisant juridinio asmens teisinės formos, veiklos pobūdžio, deklaruotų pajamų, juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (JAR) procedūra yra visiems vienoda.

Informaciją apie tai, kokius veiksmus turi atlikti juridinis asmuo, kad apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) JAR tvarkytojui pateiktų pranešimą apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir fondais, rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtame leidinyje „Juridinių asmenų likvidavimo procedūros“.

JAR tvarkytojas išregistruoja juridinį asmenį iš JAR tik tuomet, kai yra užbaigtos kitos su juridinio asmens likvidavimu susijusios procedūros. Iki likvidavimo procedūrų užbaigimo likviduojamas juridinis asmuo turi AVMI pateikti mokesčių deklaracijas ir/arba kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus, įvykdyti mokestines prievoles, atlikti kitas teisės aktuose numatytas pareigas. Dėl juridinio asmens likvidavimo procedūrų galite kreiptis į AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įregistruota likviduojamo juridinio asmens buveinė, paskambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882.

Informacija apie juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo iš JAR procedūras ir pateiktinų dokumentų sąrašas skelbiami Registrų centro interneto tinklalapyje.

Verslo atstovų apklausa apie Lietuvos ekonomikos raidos tendencijas

VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras Ūkio ministerijos užsakymu įgyvendina taikomąjį mokslinio tyrimo darbą Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas. Siekiant efektyviai įgyvendinti tyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, atliekama verslo atstovų apklausa.

Maloniai prašome atsakyti į elektroninėje anketoje pateiktus klausimus.

Jūsų atsakymai bus panaudoti tobulinant valstybės strateginį planavimą, ES struktūrinių fondų panaudojimą, formuojant ekonomikos ir mokslo politiką.

Dėkojame už atsakymus! Ir kviečiame aplankyti Įžvalgos projekto interneto tinklalapį.